Upphandlingsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande  Utredningen föreslår bl.a. följande. – De frivilliga delarna i de nya direktiven införs i svensk lag. Det blir alltså möjligt att använda en konkurrenspräglad dialog, ett dynamiskt inköpssystem eller en elektronisk auktion. – Fasta värden för direktupphandling ska införas. – Kravet att annonsera upphandlingar under tröskelvärdena ska anses uppfyllt om…

I dagarna valde Uppsala landsting att inte vara delaktiga i tvätterisamarbetet. Detta  innebär att det inte kommer att bli något landstingstvätteri i Fredriksberg.

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: