EU ska skaffa sig modernare regler för offentlig upphandling. I ett utlåtande över planerna markerar riksdagen att större hänsyn ska tas till lönevillkor och arbetsmiljö vid upphandlingar. Läs finansutskottets hela utlåtande här: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2010/11:FiU44

Läs om fimiljeföretaget Ystads kemiska tvätt som i år firar 75 år! http://ystad.lokaltidningen.se/släkten-som-har-ett-fläckfritt-förflutet-/20110412/artikler/704139753/1848

I Tidningen  Miljö & Utveckling  kan man läsa om den nya miljölagstiftningen som gäller från och med 1 januari 2011. http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=34495

 I svar på skriftlig fråga den 9 april 2008 om användning av perkloretylen anförde miljöministern att ämnet i dag är förbjudet i konsumentprodukter enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, men att det får användas yrkesmässigt. Perkloretylen används huvudsakligen som lösningsmedel i kemtvättmaskiner….

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: