Från och med den 7 juli tom den 4 augusti är kansliet stängt för semester. Du som är medlem hittar det mesta här på hemsidan under fliken "medlemisnfo" när du loggat in på sidan. Vid akuta ärenden ring receptionen på:  019-195700

Landstinget i stockholms län blev anklagat för att ha brutit mot likabehandlingsprincipen vid upphandling av tvättjänster. Likabehandlingprincipen innebär att ingen leverantör skall gynnas/missgynnas vid upphandlingar. Just i detta fall klagade Berendsen på att den nuvarande leverantören Textilia gynnades på grund av att tiden för genomförandet av upphandlingen varit allt för kort och inte gav övriga leverantörer…

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: