Tvätteriförbundets Årsmöte kommer genomföras den 16-17 maj på Stenungsbaden yacht club utanför Göteborg. Kallelse och bokningsunderlag skickas ut i god tid före mötet.

Konkurrensverket genomför just nu en undersökning om problem med osund konkurrens i offentlig upphandling. Webbenkäten går ut till över sex hundra upphandlande myndigheter i början av februari 2013 och distribueras av företaget Sweco på Konkurrensverkets uppdrag. Enkäten är en del i ett pågående projekt om osund konkurrens. Syftet med projektet är främst att undersöka de…

Det har blivit ännu ett byte av VD på IKEM, ny VD är Jonas Hagelqvist

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: