Tvätteriförbundets Årsmöte kommer genomföras den 16-17 maj på Stenungsbaden yacht club utanför Göteborg. Kallelse och bokningsunderlag skickas ut i god tid före mötet.

Konkurrensverket genomför just nu en undersökning om problem med osund konkurrens i offentlig upphandling. Webbenkäten går ut till över sex hundra upphandlande myndigheter i början av februari 2013 och distribueras av företaget Sweco på Konkurrensverkets uppdrag. Enkäten är en del i ett pågående projekt om osund konkurrens. Syftet med projektet är främst att undersöka de…

Det har blivit ännu ett byte av VD på IKEM, ny VD är Jonas Hagelqvist

logo-footer

FÖLJ OSS: