Du som medlem får löpande information via din mailadress. Det gäller inbjudningar, tvättindex, nyhetsbrev mm . Se till att löpande informera oss om ändringar när det gäller mottagare, adresser, kontaktpersoner mm. Gör det regelbundet så missar du ingen information.

Laxå kommun ansåg att de egna förutsättningarna att driva tvätteri inte kunde uppfyllas. Felaktigt utformade lokaler var ett av skälen. Istället valde man att låta Samhall starta ett tvätteri på uppdrag av kommunen. Detta gjordes dock utan föregående upphandling och Tvätteriförbundet har framfört vad vi anser direkta brott mot konkurrenslagen till kommunen. Kommunen menar att…

Tvätteriförbundet anser att Regeringen måste ta sitt ansvar för Kriminalvårdens agerande på en fungerande marknad – tvättmarknaden. Det är och måste vara deras ansvar att säkerställa så att Kriminalvårdens agerande inte slår ut enskilda näringsidkare.  • Regeringen bör se över och omformulera Kriminalvårdens regleringsbrev och instruktion, och på så vis säkerställa att kriminalvårdens inte uppfattar att…

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: