MEDLEMSKAP

Bli medlem i Sveriges Tvätteriförbund! Ett medlemskap i förbundet innebär att ditt tvätteri blir auktoriserat med T-Märket – En garant för kvalitet och god service!

T-märket och auktorisationskontrollen är vår kvalitetsmärkning som innebär att ditt tvätteri uppfyller högt satta krav när det gäller bland annat miljöanpassning, lagefterlevnad och arbetsmiljö. T-märket kommunicerar seriositet, kvalité och god service.

Som medlem genomgår ert företag med jämna mellanrum en auktorisationskontroll för att styrka kvalitetsbegreppet gentemot konsument, inköpare och upphandlare. Medlemskapet erbjuder också möjligheten att ta del av branschens tvätt och textilserviceindex, utnyttja förmånliga rabatter på försäkringar, speciellt anpassade för tvätteribranschen, samt bil- och bensinförmåner. Ni får dessutom tillgång till våra nätverk och utbildningar – en fantastisk möjlighet att byta erfarenheter med likasinnade inom branschen.

Är ni intresserade av ett medlemskap är ni välkomna med en förfrågan så återkommer vi snarast med mer information.

Ni kan läsa mer om vår verksamhet HÄR samt i broschyrerna nedan.

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND

Förbundsdirektör: Daniel Kärrholt
Tel: 040 685 14 00
Mobil: 070 511 36 85
E-mail: info@tvatteriforbundet.se

Sveriges Tvätteriförbund – Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Enligt många så sparar bara de vässade medlemserbjudandena in serviceavgiften. Ett gott exempel:

”Vår erfarenhet är att medlemsföretagen sparar mellan 30 – 50 % av försäkringskostnaden vid
jämförbara försäkringsvillkor på företagsförsäkringen. Villkoren är mycket fördelaktiga och
det är i princip omöjligt att få samma innehåll i försäkringen utan medlemskap hos Tvätteriförbundet.”

Ring och prata med Martin
Martin Lindberg, Försäkringskompetens
Försäkringskompetens i Uppsala AB
018-370145
www.fkomp.com

Martin-Lindberg

 

 

 

 

 

Medlemsansökan

Membership application