TVÄTTERIFÖRBUNDETS UPPDRAG

Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

Tvätt- och textilservicebranschen är en bred och expansiv näring med stor framtidspotential, som sammantaget omsätter nästan 5 miljarder kronor. I Sverige har vi cirka 5000 stolta medarbetare som erbjuder tjänster som arbetskläder och putsdukar till industrin, textilier åt hotell- och restaurangnäringen, personal-, patient-, bädd- och operationstextilier till vård och omsorg samt entrémattor, moppar och handduksrullar. Våra medlemmar svarar också för tvätt- och textilhantering av konsumenttvätt.

Enligt en undersökning av ETSA (European Textile Services Association) och Deloitte kan den europeiska marknaden, som idag omsätter 11 miljarder euro, fyrdubblas om alla möjigheter med en miljöriktig, kostnadseffektiv och fackmannamässig tvätt och textilservicesektor tas till vara.
Sveriges Tvätteriförbund samlar företag som arbetar med tvätt- och textilservice. Gemensamt är att vi arbetar med textilier i olika former, som är viktiga för oss alla i vårt arbetsliv och i vår vardag. Medlemmarna är alltifrån enmansföretag till mycket stora arbetsplatser och består av ett segment som vänder sig till företag, kommuner och landsting och ett segment som vänder sig till privata konsumenter. Många av våra medlemmar har, i olika hög grad, kunder inom båda segmenten.

Tvätteriförbundets verksamhet handlar mångt och mycket om smart logistik och tydlig kommunikation. Arbetet drivs av ökade krav på effektivitet, miljö, hygien och kvalitet och sammantaget så pekar allt på en spännande utveckling för branschen.

AUKTORISATION

Auktorisationskontrollen och T-märket utgör grunden i hela vår verksamhet. Det gör att vi och branschen ständigt strävar mot nya mål inom olika områden som miljö, hygien och arbetsmiljö.

KOMMUNIKATION & KONSUMENTMEDVETENHET

Tvätteriförbundet driver och verkar aktivt för att stärka varumärkeskommunikationen kring verksamheten, auktorisationskontrollen och T-Märket. Syftet är att stärka våra medlemmars position på marknaden genom att öka medvetenheten hos konsument och inköpare om de kvalitativa värdena som är förknippade med T-Märket.

BEVAKNING AV NÄRINGSPOLITISKA INTRESSEN

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och för branschens talan gentemot riksdag, regering samt övriga organisationer och myndigheter.  Tvätteriförbundet är också en aktiv remissinstans i frågor som berör vår verksamhet och våra medlemmar och utgör en viktig del i de övergripande målen.

UTBILDNING

Kunskap är en avgörande faktor för att lyckas långsiktigt. För detta krävs utbildning. Tvätteriförbundet har ett särskilt ansvar att ge medlemmarna möjligheter att, i samarbete med marknadens aktörer, finna sådan utbildning som gör dem bättre rustade att möta nya utmaningar och ökade krav från myndigheter, kunder, medarbetare och konkurrenter.

LÄS MER I VÅR INFORMATIONSBROSCHYR

Sveriges-Tvätteriförbund-Omslag-Informationsbroschyr

Sveriges Tvätteriförbund – Informationsbroschyr

Sveriges Tvätteriförbund – Informationsbroschyr : Utskriftsvänlig version

Sveriges-Tvätteriförbund-Verksamhetsplan-Omslag

Sveriges Tvätteriförbund – Verksamhetsplan

Sveriges Tvätteriförbund- De första 75 åren