INKÖP OCH OFFENTLIG UPPHANDLING

Är du inköpare eller offentlig upphandlare? 

Enligt Lagen om offentlig upphandling kan man som upphandlande myndighet inte kräva att en produkt eller tjänst är märkt med en viss typ av märke. Men man kan kräva att vissa kriterier uppfylls. Tvätteriförbundets medlemsföretag genomgår kontinuerligt vår speciellt framtagna auktorisationskontroll, för att garantera hög kvalitet och god service vid stora inköp och offentlig upphandling. De områden som testas är bland andra miljöpåverkan, arbetsmiljö, energiförbrukning och rätt typ av utrustning. Auktorisationskontrollen är det som gör Tvätteriförbundets medlemmar extra unika och därför kan du som inköpare och upphandlare alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.

Råd till dig som upphandlar tvätt- och textilservice

Omsorgsbroschyr

Enligt Svanens nya kriterier krävs att tvätteribranschens företaget genomgår godkänd auktorisationskontroll från Tvätteriförbundet för att kunna bli Svanencertifierade.

Klicka på länken för mer information om vår auktorisationsprocess och dess kriterier.

Auktoriseringskontrollen Infoblad

Filmen om T-Märket och auktorisationskontrollen (på svenska)

Watch the film about the T-Brand and the Authorization control (In English)

Kontakta kansliet om du vill ha mer information eller om du som upphandlare vill ha råd inför upphandling av Tvätt och textilservice!

SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND

Förbundsdirektör: Daniel Kärrholt
Tel: 040 685 14 00
Mobil: 070 511 36 85
E-mail: info@tvatteriforbundet.se