LEVERANTÖRSMEDLEMMAR/SUPPLIER MEMBERS

För att underlätta marknadskommunikationen för er som leverantörsmedlemmar har vi tagit fram en årsplanering. Planeringen är till för att ni lättare ska kunna dra nytta av ert medlemskap. Vi är mycket flexibla för förslag och lösningar utöver årsplaneringen så tveka inte att ta kontakt. Marie Andersson som ni känner sedan tidigare gör den grafiska utformningen i samarbete med er.

Genom att kommunicera tillsammans med oss skapar ni utrymme att fortsätta öka ambitionerna att göra mera för branschen och våra medlemmar. Det ska dock förstås också vara win-win. Vi är oerhört glada att ha er som medlemmar och har full respekt för era prioriteringar.

 

As supplier members you are very valuable to us and the industry. To make the marketing work easier we have made an overview of the activities and marketing tools. We are very flexible and are open for your ideas. Marie Andersson that many of you know is helping out with the graphics.

By using our communication channels you help us to exceed the expectations of the members to give more service and benefits and also to strengthen the industry. Of course this must be a win-win. We are delighted to have you as members and the utmost respect for you priorities.

Årsplan med annonsinfo

Yearplan with communication info

Jahresplan mit Kommunikationsinfo

Kommunikationsverktyg

Alla goda ting är tre

Förbundsmötestalare

Reportage

Kanalstatistik

Viktiga datum 2018

 

 

Välkomna att ta kontakt med oss!

Marie Andersson
+46 768 81 14 41
marie.andersson@beconnected.se