Den 3 april påbörjas den årliga auktorisationskontrollen av den svenska tvätterinäringen. Medlemmarna i Sveriges Tvätteriförbund kan efter godkänt resultat fortsatt få använda det klassiska T-märket som en kvalitetsstämpel. För andra året är det ÅF Miljö & Hållbarhet som har fått förtroendet att genomföra auktorisationen.

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service, våra etiska regler och starkt socialt ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande
Vi är en bransch som anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi är en viktig instegsbransch. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. I Sverige arbetar ca 5 000 medarbetare i olika tvätteriföretag. Tjänsterna utförs åt industri, hotell- och restaurangnäring, vård och omsorg med personal-, patient-, bädd- och operationstextilier samt konsument med tvätt- och textilhantering.

Våra uppgifter
Vi som arbetar med textilservice har flera viktiga uppgifter. Vi ser till att bagaren, kirurgen och anläggaren känner sig trygga med sina arbetskläder – trygga med hygien, komfort, synbarhet och flamskydd. Vi ser till att Sveriges hotellgäster får uppleva mjuka lakan och sköna frottéer, att sjukvården fungerar med textilier i rätt tid och antal. Vi håller också smutsen på mattan. Med snygga, stilrena entrémattor sparar vi både golv och pengar för våra kunder. Vi gillar innovationerna och den tekniska utvecklingen som håller oss i framkant. Vi jobbar gärna för ett samhälle som återanvänder snarare än förbrukar. Slit och släng – nej, inte för oss.

Grön cirkulär näring
En god textilvård förlänger livslängden på textilier och i anläggningar optimerade för låg vatten- och energiförbrukning får vi en bättre användning av resurser. Vi är en grön cirkulär näring.

T-märket
Sveriges Tvätteriförbunds T-märke står för kvalitet. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Tvätteriförbundet jobbar också aktivt för en sund konkurrens mellan företag och tror på ett hållbart inkluderande samhälle. Men det slutar inte där. Vi vill hela tiden utvecklas – och därför finns Auktorisationskontrollen. Som oberoende part genomför ÅF regelbundna kontroller som säkrar att vi som bär T-märket klarar kraven.

Allt för att våra kunder enkelt ska kunna välja de företag som tar ansvar för sina medarbetare, samhället och planeten vi bor på. Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar.

Jan Kluge
Ordförande Sveriges Tvätteriförbund

Tor-Björn Angin
Vice ordf Sveriges Tvätteriförbund

Läs mer på www.tvatteriforbundet.se

Texcare

logo-footer

FÖLJ OSS: