T-MÄRKET

Samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund får använda sig av T-märket. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att våra tvätterier, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

LEVERANSBESTÄMMELSER

Ni kan läsa mer nedan om allmänna leveransbestämmelser för vit- och kemtvätt mellan Konsumentverket och Sveriges Tvätteriförbund.

Allmänna leveransbestämmelser för vit- och kemtvätt

Observera att sedan oktober 2013 finns förbundskansliet i Malmö – Box 186 201 21  MALMÖ

AUKTORISATIONSKONTROLLEN

Sedan 2017 är ÅF Infrastructure vår samarbetspartner.

För vidare information se:

Auktoriseringskontrollen Infoblad 

Filmen om T-Märket och auktorisationskontrollen (på svenska)

The film about the T-Brand and the Authorization control (In English)

The T-Brand

code-of-conduct