UTBILDNING OCH KUNSKAP

Kunskap är en avgörande faktor för att lyckas långsiktigt. Sveriges Tvätteriförbund har ett ständigt uppdrag i att belysa konkurrensfördelarna som branschen representerar och hur vi tillsammans med våra medlemmar kan utveckla tvätterinäringen. I samarbete med marknadens aktörer ger vi våra medlemmar möjligheten till att finna utbildningsmöjligheter och kunskapsutbyten, så att de bättre kan möta ökade krav från myndigheter, kunder, medarbetare och konkurrenter.

Tvätteriförbundet har dessutom ett kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte med internationella organisationer som ETSA – The European Textile Service AssociationCinet – International Committee of Textile Care och TRSA – Textile Rental Services Association of America.

 

BRANSCHRAPPORTER

Verksamhetsberättelse 2018

Branschrapport 2018

Infographic 2018 (på svenska)

Infographic 2018 (på engelska)

Hållbarhetsrapport 2018

Tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde

Verksamhetsberättelse 2017

Branschrapport 2017

Infographic 2017 (på svenska)

Infographic 2017 (på engelska)

Branschrapport 2016

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Hållbarhetsrapport_2017

BRANSCHRELEVANTA RAPPORTER

Strategi, analys och upphandling

Lägre skatt på elförbrukning inom tvätterinäringen

Kommuners tillsyn av tvätterier

Kriminalvården manglar konkurrensen

Kriminalvårdens konkurrens med privata tvätterier

Kriminalvården och tvätterimarknaden

Snabbanalys av Landskronas kommunala tvätteri

Tvätteriförbundets kommentar till SOSFS 201510

Nyanställningar och marknadspotential vid nya föreskrifter för arbetskläder

Textilsericebranschen – Infoblad

Låt rut flytta hemifrån

Upp till 1 700 nya jobb med RUT-avdrag utanför hemmet

Professional textile service vs OPL

Professional textile service vs OPL – Executive summary

Intervjuer med branschperspektiv

Intervju med ordförande Jan Kluge, En växande bransch för ansvarstagande

Intervju med Fredrik Lagerkvist, Hållbarheten landar i bomull

Intervju med Lars Dahmm, Nya krav ska hindra spridning av smittoämnen

Intervju med Carl-Johan Björkman, Hr Björkmans Entrémattor, Framgångsrik entré för biologiskt tvättmedel

Intervju med Kenneth Fäldt, Berendsen Textil Service, Ett språng in på den svenska arbetsmarknaden

Intervju med  Andreas Schönström, kommunalråd (s), Jonas Gambel, platschef för Comforta i Malmö och Karin Heri, verksamhetsledare på Karriärakademin, Ett guldlag för första jobbet

Rent ut sagt

 

FRÅN ETSA

Swedish CO2 Factsheet for Textile Services Cycle

Att tvätta arbetskläder hemma äventyrar arbetstagarnas säkerhet (November 2014)

Att tvätta kläderna hemma kan påverka arbetstagarnas säkerhet och ditt rättsliga ansvar (November 2014)

Textilservicebranschen är redo att möta utmaningarna med förändrad branschstruktur (November 2014)

Deloitte räknar med att textiltjänsterna inom Europa kan nå en omsättning på 46 miljarder euro (Juli 2014)

Hållbarhet är en prioriterad fråga för textilservicebranschen (Maj 2014)

Textilserviceföretag arbetar för en hållbar affärsmodell (Maj 2014)

Den professionella tvättindustrin minskar olje- och gasförbrukningen med 13 % (Mars 2014)

 

Hygien gällande arbetskläder samt den allmänna ansvarsprincipen (Januari 2014)

Tyghanddukssystemet – ett kretslopp

LCA cotton vs paper towels

– 8 page summary EN LCA cotton vs paper towels

– Flyer EN SV Brochure on four systems of hand drying

– Mar 2014 SV Comparative hand drying press release

– Mars 2014 SV Helsinki confirmation letter hygiene of dispensers – Dec 2012

OPERATIONSTEXTILIER

Assosistema brochure on 2010 LCA on surgical textiles

Fördelar med flergångstextilier

More-than-One brochure EN – Today’s professional performance

E-LEARNING KEMTVÄTT FRÅN CINET

E-DryClean – Sustainability in dry cleaning processing

INDUSTRIELL TVÄTTERIVERKSAMHET FRÅN TSA

Laundry Operations av Steen Søgaard, Laundry Logics

VaskeriDrift (Laundry Operations – Dansk version) av Steen Søgaard, Laundry Logics

SKRIVELSER RIKTADE TILL REGERINGEN