VISION & KÄRNVÄRDEN

Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och textilservice och kemtvättservice.

KÄRNVÄRDEN

Vi är Lyhörda för våra medlemmars behov

Vi är Engagerade i vår strävan att förbättra villkor och förutsättningar för våra medlemmar att på ett framgångsrikt sätt driva sin verksamhet

Vi är Närvarande i våra medlemmars verklighet och vardag så att vi förstår och kan omsätta behoven till olika stödinsatser

Vi är Tydliga i vårt arbete med att påverka den omvärld våra medlemmar verkar i för att ständigt förbättra deras villkor

STADGAR

Sveriges Tvätteriförbund Stadgar

Så här skapar vi kund- och samhällsnytta

Värdeladdade vägval